ניהול פרוייקט והקמת פרש דה מרקט ביג קריות

סגור

All
1
4:3 @ 4096 x 3072 (High)
4:3 @ 1920 x 1440 (Medium)
4:3 @ 1280 x 960 (Web)
4:3 @ 1024 x 768 (MLS)
16:9 @ 4096 x 2304 (Wide/HQ)
16:9 @ 3840 x 2160 (Wide/4K)
16:9 @ 1920 x 1080 (Wide/1080p)
16:9 @ 1280 x 720 (Wide/720p)
16:9 @ 1024 x 576 (MLS)
Max @ 8192 x 4552 (DPI Varies)
Pano @ 4096 x 2048
עזרה נוספת
אזורים
מבט תלת מימד
בחירת קומה
נקודות עניין
Guided Tour
2
Open to navigate through the Space using thumbnail images.
Click to view and rotate a top-down view of the entire Space in 3D.
Switch between floors in the Space.
Click or hover over for information about features in the Space.
Play, pause, and navigate forward and backward through a Guided Tour.
Inside View
VR Mode
360 Views
מבט על
מסך מלא
Click to explore inside the Space.
Click to launch the Space in virtual reality.
Click 360 Views in the Highlight Reel to view outdoor scenes.
Click to view the floor plan of the Space
Expand 3D Showcase to full screen.